Bilde

Tympanogram, mulig serøs otitt

Tympanogram, mulig serøs otitt

Tympanogram, mulig serøs otitt

Normalt ørekanal volum (ECV).

Nedsatt bevegelighet.

Normalt mellomøretrykk.

Kanskje noe vid trykk-kurve.

Sannsynlige årsaker kan være serøs otitt, otosklerose, sterkt arrforandret og tregt bevegelig trommehinne, ev. plakk som demper bevegelsene i trommehinnen.

Illustration courtesy of Grason-Stadler, a division of VIASYS Healthcare, Inc. Used with permission.