Bilde

Tympanogram, ossikulær disartikulaskon

Tympanogram, ossikulær disartikulaskon

Normalt ørekanalvolum.

Ekstremt hypermobil trommehinne.

Normalt mellomøretrykk.

Smal bredde på trykk-kurven.

Sannsynlige årsaker er ossikulær disartikulasjon, men mer detaljert utredning er påkrevet.

Illustration courtesy of Grason-Stadler, a division of VIASYS Healthcare, Inc. Used with permission.