Bilde

Tympanogram, serøs otitis media

Tympanogram, serøs otitis media

Normalt ørekanalvolum (ECV).

Ingen bevegelighet i trommehinnen/ mellomøret.

Ikke noe mellomøretrykk.

Ingen bredde på trykk-kurven.

Sannsynlig årsak er væskefylt mellomøre (serøs otitis media).

Illustration courtesy of Grason-Stadler, a division of VIASYS Healthcare, Inc. Used with permission.