Bilde

Diabetisk retinopati

Bilde som viser øyebunnsforandringer ved diabetisk retinopati