Bilde

Eksoftalmus

Frontalt bilde som viser eksoftalmus.