Bilde

Aorta-aneurisme

Aorta-aneurisme (CT)

CT axialbilde med i.v. kontrast

Fusiformt aneurisme i bukaorta

Kontrastfylt lumen sentralt (lyst)

Trombemasser ut mot aortaveggen (mørkt)