Bilde

Aorta stentgraft

Aorta stentgraft

Angiografi>

Aneurisme i bukaorta
Behandlet med stentgraft innlagt via lysken

  1. Aorta
  2. A. iliaca communis
  3. Nyrearterie
  4. Stentgraft