Bilde

Aortadisseksjon

Aortadisseksjon (CT axial)

CT axialbilde med i.v. kontrast

Snitt gjennom aorta i nivå med høyre nyrearterie

  1. Høyre nyrearterie
  2. Falskt lumen
  3. Ekte lumen
  4. Avløst intima
  5. Venstre nyrevene