Bilde

Aortadisseksjon

Aortadisseksjon (CT coronal rekonstruksjon)

CT coronal rekonstruksjon

  1. Venstre nyrearterie
  2. Høyre nyrearterie
  3. Aortalumen er delt i to av den avløste intima
  4. Hull i intima i nivå av nyrearteriene