Bilde

AV-malformasjon

AV-malformasjon (MR angio)

MR angio uten kontrast viser blodårenøste (1)