Bilde

Cerebral blødning

Cerebral blødning (CT)

CT axialbilde uten kontrast

Blødning (lyst område) i hjernen på pasientens høyre side (CT bilder av hjernen vises normalt nedenfra og opp, pasientens ansikt peker oppover). Det er lite ødem og ingen overskyvning av midtlinjestrukturene

  1. Falx cerebri
  2. Ødemsone
  3. Blødning