Bilde

Cerebralt infarkt media

Cerebralt infarkt media (CT)

CT axialbilde uten kontrast

Stort infarkt i arteria cerebri medias forsyningsområde på pasientens venstre side (1). Infarktet er ikke helt ferskt.