Bilde

Dyp venetrombose

Dyp venetrombose

Trombe i en av leggens dype vener (1)

Tromben framstår som oppklaring sentralt i venen med kontrast langs veggen