Bilde

Dyp venetrombose

Temaside om Korona
Dyp venetrombose

Trombe i en av leggens dype vener (1)

Tromben framstår som oppklaring sentralt i venen med kontrast langs veggen