Bilde

Hematom i cerebellum

Hematom i cerebellum

CT axialbilde uten kontrast

Blødning mellom de to cerebellar-hemisfærer
Oppstått i forbindelse med lokal trombolyse i aorta og bekkenarterier

  1. Blødning
  2. Hjernestamme
  3. Frontallappen
  4. Temporallappen
  5. Cerebellum