Bilde

Hjertesvikt, alvorlig

Hjertesvikt, alvorlig

Utbredt fortetning i sentrale deler av lungen på grunn av væskeutsiving i lungene (1)