Bilde

Hjertesvikt, lett-2

Hjertesvikt, lett-2

"Kerley B linjer" (pil) som er fortykkede interlobulærsepta på grunn av øket væskemengde.