Bilde

Hjertesvikt, lett-1

Hjertesvikt, lett-1

Litt vide lungekartegninger (1) og markerte interstitielle septa (2) på grunn av øket væskemengde i blodårene.