Bilde

Hjertesvikt, moderat

Hjertesvikt, moderat

Utvidete, uskarpt avgrensede lungekar (2) og fortykkede interstitielle septa (1).