Bilde

Meningeom

Meningiom (med kontrast)

MR med kontrast - saggitalsnitt

  1. Ødem
  2. Meningeomet