Video

Dix-Hallpike diagnostisk test

Brukes for å diagnostisere BPPV i bakre kanal (vanligst)

 • Veiledning
  • Pasienten sitter på undersøkelsesbenken med hodet dreid 45° til siden
  • Pasienten legges raskt ned slik at hodet blir hengende utenfor benkekanten
  • Nakken er ekstendert ca. 15°
  • Hodet er fortsatt dreid 45° til siden
  • Øynene er åpne og observeres hele tiden (30-60 sekunder) av undersøker
  • Pasienten setter seg opp
  • Samme manøver på ny, denne gang med hodet vendt mot den andre siden
  • Observasjon i 30-60 sekunder før pasienten sitter opp
 • Tolkning
  • Testen er positiv hvis det kommer vertigo og nystagmus mot laveste øre etter latens på 2-10 sekunder (nystagmus varer > 15 sekunder)
  • Nystagmusretningen er rotatorisk ("torsional") og vertikal ("up beat")
  • Den rotatoriske komponenten slår med rask fase mot det syke øret (slik øyets øvre pol beveger seg)
  • Venstre øre sykdom fører til rotasjon med klokken, høyre øre mot klokken
  • Retningen reverseres når pasienten setter seg opp, men nystagmus og vertigo vil da være svakere
  • Funnet regnes som patognomonisk uavhengig av sykehistorien