Nyhetsartikkel

Alkohol - trening og ernæring

Blokkerer B-vitamin

Blant næringsstoff som blokkeres totalt av alkohol, er B-vitaminet folat. Folat har en viktig funksjon i å bygge DNA, og er nødvendig for korrekt/nøyaktig celledeling. Alkohol blokkerer opptaket av folat og deaktiverer folat i blod og vev.

Ifølge Harvard School of Public Health er det mulig at det er denne interaksjonen som er medvirkende til at alkohol øker risikoen for flere krefttyper. I en studie av kvinner som drakk en drink eller mer med alkohol per dag, så forfatterne at de som hadde de høyeste nivåene av B-vitaminet folat i blodet, hadde 90 prosent lavere risiko for å utvikle brystkreft enn de som hadde de laveste nivåene. En annen studie antydet at inntak av 600 mikrogram folat om dagen kunne motvirke effekten moderat alkoholinntak har på risiko for brystkreft.

Mange opplever at et glass vin eller øl av og til kan være sosialt, eller gi en følelse av velvære. Men alkohol er også en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår.

De som er mest utsatt er de som har et høyt alkoholinntak over tid, og de som inntar mye alkohol per gang.

Kilder

Referanser

  1. Alcohol: Balancing Risks and Benefits www.hsph.harvard.edu
  2. WebMD Answers: How does alcohol affect blood sugar? answers.webmd.com
  3. Medicinenet.com: Alcohol and nutrition www.medicinenet.com
  4. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Alcoholalert. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 1993; 22: 346. pubs.niaaa.nih.gov
  5. Garcia-Compeán D, González-Gonzáles JA, Lavalle-Gonzáles FJ, González-Moreno EI, Villarreal-Pèrez, Maldonado-Garza HJ. Hepatogenous diabetes: Is it a neglected condition in chronic liver disease?. World J Gastroenterol 2016; 22 (10): 2869-2874. www.ncbi.nlm.nih.gov
  6. Mayo Clinic: Does alcohol and tobacco use increase the risk of diabetes? www.mayoclinic.org
  7. FHI: Oversikt over Alkohol i Norge: Et folkehelseperspektiv på alkohol, 2022 Forfatter: Rossow IM
Forrige side