Nyhetsartikkel

Egg til svært små barn kan hjelpe på veksten

Et egg om dagen til barn fra seks måneder kan være en effektiv måte å forebygge svak vekst og utvikling.

De to første leveårene er avgjørende for vekst og utvikling.

Forskere bak en ny studie publisert i Pediatrics har funnet ut at egg til små barn er en billig, trygg og god måte å forhindre forsinket lengdevekst på. 

Du kan lese hele studien i tidsskriftet Pediatrics her

Egg til små barn

Dårlig ernæring er en av de fremste årsakene til forsinket lengdevekst. Infeksjoner og barnesykdommer er andre årsaker.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 155 millioner barn under fem år rammet av denne tilstanden - at de er for kort for sin alder.

Det er igangsatt tiltak i lavinntektsland for å forsøke å forhindre dette. Og i denne studien har forskerne gjort en undersøkelse i Ecuador. De ga familiene til svært små barn (seks og ni måneder) fri tilgang på egg for å se om det kunne hjelpe.

Les også: Eggallergi og kost uten egg

Undersøkte eggallergi

Dette var en randomisert studie der 160 barn var inkludert. Halvparten av barn fikk fri tilgang på egg, mens den andre halvparten var kontrollgruppen.

Forskerne besøkte barnas familier hver uke for å forsikre seg om at de fulgte planen og undersøkte om det oppstod problemer eller bivirkninger, som eggallergi.

Resultatene var svært positive: Dårlig vekst var langt mindre vanlig i gruppen med eggbehandling ved slutten av studien - selv om mange av barna ble vurdert som for kort for alderen da studien startet. 

Lora Iannotti er en av forskerne bak studie og sier til BBC Health at de ble overrasket over hvor effektiv behandlingen viste seg å være. Hun understreker også at dette er en svært rimelig og lett tilgjengelig metode for familier som er utsatte for sult og har utfordringer med ernæring.

Les også: Ikke farlig å spise mye egg

- Ikke før firemånedersalder

Mary Fewtrell jobber ved Royal College of Pediatrics and Child Health i England. Hun sier til BBC Health at det er overraskende at det ikke er gjort mer forskning med egg i forbindelse med denne utfordringen innen ernæring. Hun sier at egg gjerne ikke blir sett på som bra mat for barn tidlig i livet - hovedsakelig på grunn av bekymring for allergi.
- Egg er god næringsrik mat som kan innføres som en del av et variert kosthold når moren bestemmer seg for å starte fast føde - men aldri før fire måneder, sier hun.
Fewtrell sier også at egg alltid skal være godt tilberedt for å unngå en potensiell infeksjonsrisiko.

Kilde: BBC Health

Kilder

Referanser

  1. Lora L. Iannotti, Chessa K. Lutter, et.al. Eggs in Early Complementary Feeding and Child Growth: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2017.