Informasjon

Er det sunt å spise bær?

Temaside om Korona

Tviler på antioksidanter

Når dette er sagt, er det også flere studier som trekker antioksidantenes effekt i tvil.

Les også: Liten effekt av antioksidanter

En doktoravhandling fra Universitetet i Oslo i 2008, har undersøkt om pasienter med øre-nese-hals-kreft kan øke sjansene for å overleve dersom de får i seg tilstrekkelige mengder frukt og grønt. Studien viser at økning av én type antioksidanter, karotenoider, i blodet før og etter strålebehandling kanskje kan øke overlevelsen. Funnene er i samsvar med den siste rapporten fra World Cancer Research Fund som viser at høyt inntak av frukt og grønt sannsynligvis reduserer risikoen for å utvike denne krefttypen.

Les også: Brokkoli - mer enn mat?

Men den samme effekten oppnås ikke av antioksidanttilskudd.

Amrit Kaur Sakhi ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo står bak avhandlingen fra 2008, og sa den gang til Tidsskriftet at hans data tyder også på at det kan være ugunstig å øke nivået av antioksidanter under selve behandlingsperioden. Strålebehandling øker oksidativt stress i pasienten, og de som har høyest økning, har bedre overlevelse. Antioksidanter demper oksidativt stress, og kan kanskje motvirke behandlingseffekten av stråling, sier Sakhi.

Videre viser en studie fra Archives of Internal Medicine i 2007, at antioksidanter ikke beskytter mot infarkt. Studien har undersøkt infarkt hos kvinner, og konkluderer med at antioksidanter ikke beskytter mot hjerte- og karsykdommer i denne gruppen.

Les mer om denne stuien her

Men bær smaker uansett godt. Og om man tar med mosjonen man får ved å jakte multer og tyttebær, blir trolig regnskapet helt greit.

Les også: Sunn mat i handlekurven

Kilder

Referanser

  1. Ragnhild Ørstavik. Antioksidanter beskytter ikke mot infarkt. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127 (18). Tidsskrift for Den norske legeforening
  2. Cook N, Albert c. et al. A randomized factorial trial of vitamins C and E and beta carotene in the secondary prevention of cardiovascular events in women: results from the Women's Antioxidant Cardiovascular Study. Arch Intern Med 2007; 167: 1610-1618.
  3. Cassidy A, O'Reilly E, et.al. Habitual intake of flavonoid subclasses and incident hypertension in adults. Am J Clin Nutr 2011; 93 : 338-347 .
Forrige side