Informasjon

Fisk er sunt

Viktig for fosterets utvikling

Fisk eller omega-3 tilskudd hos gravide og ammende er viktig for fosterets/barnets utvikling av hjernen og synet. Inntak av omega 3-fettsyrer i svangerskapet, enten gjennom mat eller tilskudd, kan redusere risikoen for fortidlig fødsel og for lav fødselsvekt. Mangel på omega 3-fettsyrer øker risikoen for fødselsdepresjon.

Lavt jodnivå hos mor kan hemme barnets kognitive utvikling. Mild og moderat jodmangel i svangerskapet kan føre til både fysiske og kognitive utviklingsskader. Jodmangel over tid kan føre til redusert intelligens (IQ). Barn som ammes av en mor som spiser fisk under graviditeten, og som fortsetter med fiskespisingen etter fødselen, har statistisk høyere IQ. I tillegg får de en bedre utvikling av synet i tre-fire års alderen, enn de som har mødre som ikke spiser fisk.

Tran anbefales ikke til barn under ett år. Barn som får morsmelkerstatning behøver ikke tilskudd. Spedbarn som ammes bør få vitamin D-dråper fra de er en uke gamle.

Omega 3-fettsyrer og jod er altså viktig for både mor og barn, men samtidig advares det mot å spise for mye av enkelte typer fisk. Gravide, ammende og små barn advares mot å spise selvfanget ferskvannsfisk, og det generelle rådet til hele befolkningen er å ikke spise (selvfanget) stor gjedde eller abbor (over 25 centimeter), ørret over en kilo, eller røye over en kilo.

Dette er på grunn av at disse fiskene oftere enn annen fisk kan inneholde skadelige nivå av kvikksølv (metylkvikksølv). Kvikksølv er et tungmetall som kan påvirke nervesystemet. Særlig fosterets hjerne er sårbart for dette tungmetallet. Det finnes kvikksølv i alle typer fisk, men fiskeslag som er fiskespisende vil ha høyere kvikksølvinnhold enn annen fisk. 

Gravide bør ikke spise rakfisk. Sushi av fersk fisk kan spises, men unngå selkjøtt, blåkveite over tre kilo, stor ferskvannsfisk som nevnt over, hai, sverdfisk, skate, fersk tunfisk, fiskelever og produkter av fiskelever. 

Fisk er mye mer enn omega-3-fettsyrer og jod. Det er også en ypperlig kilde til protein, vitamin D, vitamin B12, og selen.

Forrige side Neste side