Informasjon

Ikke hopp over frokosten!

Du har sikkert hørt det før. Frokosten skal du ikke hoppe over. Dette gjelder særlig om du ønsker å holde deg slank, og vil yte godt på skole og i jobb.

I en stor befolkningsstudie fra USA med 20 års oppfølging var det å hoppe over frokost forbundet med en klart høyere risiko for dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Studien støtter fordelene ved å spise frokost for å fremme hjertehelse.1

Spiser mer - er slankere

Kvaliteten på frokosten varierer, men barn som spiser frokost, har totalt sett et bedre kosthold enn de som ikke gjør det. De inntar generelt mer energi i løpet av en dag enn de som ikke spiser frokost, men de er likevel sjeldnere overvektige enn de som hopper over frokosten. Studiene viser også at frokostspiserne har bedre intellektuelle funksjoner, husker bedre, er mer presise og har mindre fravær. På skoler der mange spiser frokost, opplever man mer ro, bedre konsentrasjon og trivsel. Konklusjonen fra en rekke studier er at frokost som en del av en sunn livsstil, kan påvirke barns helse og velvære. Derfor bør foreldre oppfordre barna sine til å spise frokost.

Neste side