Informasjon

Ikke hopp over frokosten!

Bedre humør, hukommelse og resultater

Forskere ved University of Rochester fant i sine undersøkelser at den beste måten å forebygge overvekt og fedme på blant barn i alderen 12-16 år, var å sørge for at de spiste frokost hver dag.

At feilernærte barn gjør det dårligere på skolen enn barn med et godt kosthold, visste du kanskje. Men selv barn med et sunt basiskosthold som hopper over frokost eller lunsj, presterer dårligere enn de som passer på å innta dagens første måltider.

En studie fra Australia fra 2017 som har sett på frokostvaner hos barn i alderen 2-18 år, fant at 61 prosent av de som hoppet over frokosten, var i 14-18 års alderen. Denne gruppen hadde totalt sett høyere inntak av mettet fett, og lavere inntak av fiber og mikronæringsstoffer. Ifølge en annen studie, denne fra 2018, er det barn og eldre som oftest spiser frokost.

Studier av amerikansk ungdom viser at hele 59 prosent av elever i high school hopper over frokosten minst tre dager i uken. I Norge har vi studier som viser at 27 prosent av jentene, og 21 prosent av guttene i ungdomsskolealder ikke spiser frokost.

Å spise frokost er forbundet med bedre humør, bedre konsentrasjon, at man føler seg mer opplagt og husker bedre. Det er også forbundet med mindre fravær fra skolen og mindre angst og irritasjon. 

Forrige side Neste side