Nyhetsartikkel

Hva er genmodifisert mat?

Genmodifisert mat er mat som består av, inneholder eller blir fremstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret arveegenskapene ved hjelp av moderne teknologi.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Genmodifiserte organismer kan forkortes med yttrykket GMO.

Endringer som blir gjort i laboratorier, kan gjøre plantene mer motstandsdyktige mot sykdom, insekter eller tørke. Det kan også påvirke smak og holdbarhet, og det kan lages planter med ekstra mineraler, vitaminer eller andre fordeler. Sveitsiske forskere har for eksempel skapt et produkt de kaller "Goldon Rice" - ris med forhøyet innhold av betakaroten som kroppen bruker til å danne A-vitamin.

Vurderer også bærekraft og etikk

Ifølge Bioteknologirådet1 skiller den norske genteknologiloven seg fra andre lands lovgivning ved at samfunnsnytte, bærekraft og etikk er selvstendige vurderingskriterier i tillegg til vurderinger av helse- og miljøeffekter.

En artikkel fra juni 2015 i WebMD2 viser til at det finnes hundrevis av studier som støtter at det er trygt å spise genmodifisert mat, men det finnes også nærmere to dusin studier som viser skadelige effekter.

Bekymringene

Hovedbekymringene knyttet til inntak av genmodifisert mat er ifølge Verdens Helseorganisasjon3:

  • At det potensielt skal fremkalle allergiske reaksjoner. Så langt er det ikke funnet allergiske effekter knyttet til GMO-mat som er på markedet.
  • At gener fra genmodifisert mat skal overføres til celler i kroppen eller til bakterier i mage-tarmkanalen og slik gi uheldige helseeffekter. Dette er særlig relevant dersom antibiotikaresistente gener, brukt som markører ved dannelsen av GMO, skulle bli overført. Selv om sannsynligheten for dette er liten, oppfordres det til genoverføringsteknologi som ikke involverer antibiotikaresistens.
  • At gener fra genmodifiserte planter skal spres til tradisjonelle avlinger eller til beslektede ville arter, og at avlinger som er genmodifiserte skal blandes med avlinger som ikke er det, og at dette skal ha en indirekte effekt på mattryggheten. Det har blitt rapportert om tilfeller der genmodifiserte avlinger som er godkjent til bruk som dyrefor eller til industrielt bruk har blitt oppdaget i små mengder i produkter som skal brukes til mat for folk. Flere land har utviklet strategier for å redusere slike blandinger.
  • Miljø: Evnen GMO har til å potensielt spre konstruerte gener i ville plantevekster, og risikoen for at insekter, som ikke er målet for insektsgiften, skal rammes, stabiliteten av genet, tap av biologisk mangfold og økt bruk av kjemikalier i landbruket. Miljøsikkerheten knyttet opp mot genmodifiserte avlinger varierer betydelig etter lokale forhold.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon er det så langt ikke vist at noen mennesker har tatt skade av å spise genmodifisert mat.

Norsk forvaltning av GMO

Bioteknologirådet understreker at bruk av genmodifiserte planter i internasjonalt landbruk øker for hvert år som går. Likevel er det fortsatt omfattende diskusjoner rundt hvilke følger dette kan ha for miljøet, og eventuelle helseeffekter på lang sikt. Mange er også skeptiske til at bioteknologiske selskaper får stor makt over matkjeden gjennom dyrkingen av patenterte såfrø, skriver de.

I Norge har Miljødirektoratet en sentral posisjon i norsk forvaltning av GMO. De har ansvaret for å gjøre faglige vurderinger av miljørisiko ved utsetting av GMO etter genteknologiloven. Miljødirektoratet koordinerer også den norske behandlingen av søknader om godkjenning av genmodifiserte organismer eller produkter som består av eller inneholder slike.

Mattilsynet forvalter regelverket knyttet til avledede produkter - altså bearbeidete produkter fremstilt på grunnlag av GMO, men som ikke består av eller inneholder GMO. De har også ansvar for å vurdere mulige konsekvenser for norsk landbruk ved en eventuell godkjenning av genmodifiserte organismer eller produkter av slike organismer.

Kilder

Referanser

  1. Bioteknologirådet: Genmodifiserte planter og mat www.bioteknologiradet.no
  2. WemMD: GMOs: What You Need to Know www.webmd.com
  3. WHO - Food Safety: Frequently asked questions on genetically modified foods www.who.int
  4. Regjeringen.no: Genmodifisert mat www.regjeringen.no
  5. Miljødirektoratet: Anbefaler forbud mot dyrking av GMO-mais www.miljodirektoratet.no
  6. Miljødirektoratet: Anbefaler forbud mot fire genmodifiserte planter www.miljodirektoratet.no