Nyhetsartikkel

Hvem lever sunnest i Norden?

En ny, nordisk undersøkelse viser at nordiske menn og kvinner spiser langt fra sunn nok mat. Men verst står det til blant barna.

Høsten 2011 samarbeidet forskere fra Finland, Danmark, Island, Norge og Sverige om den første felles nordiske undersøkelsen av kost, fysisk aktivitet og overvekt.

Projektet var finansieret av Nordisk Ministerråd og ledet av danske DTU Fødevareinstituttet.

Les også: Sunn mat i handlekurven

Mye er likt, og en del er forskjellig i de nordiske landene. Her er en knippe fakta fra undersøkelsen:

  • Svenskene spiser flest pølser.
  • Danskene og finnene spiser mest rugbrød.
  • Nordiske kvinner spiser sunnere enn menn.
  • I Finland og Sverige er innbyggerne mest aktive.
  • Nordmenn ser mest på TV og sitter oftest foran datamaskinen.
  • I hele Norden får barna for lite mosjon.
  • Island har den tykkeste befolkning

- Generelt oppfatter mange Danmark som et land med joviale, hyggelige mennesker med et avslappet forhold til kosthold. Derfor kunne det forventes at Danmark lå dårligst an, men det var ikke tilfellet generelt. Undersøkelsen omfattet ikke røyking og alkohol, for her ville danskene helt klart fått den dårligste plaseringen, sier Sisse Fagt, en av forskerne bak studien, til NHI.no.

Langt fra målene

- Nordisk ministerråd har utarbeidet en handlingsplan for bedre sunnnhet og livskvalitet gjennom kost og fysisk aktivitet. Handlingsplanen har et mål for hvordan utviklingen bør være i Norden, sier Fagt.

Hun forteller at for å få utviklingen til å gå den riktige veien, trengs et felles måleinstrument.

- Alle nordiske land lager undersøkelser om kost, fysisk aktivitet og overvekt, men undersøkelsene foregår ikke på samme tid, ikke med samme aldersgrupper og måler ikke med samme instrumenter. Derfor er det vanskelig å sammenligne landene - og det er årsaken til at vi utviklet denne undersøkelsesmetoden, sier hun.

Mellom ni og 24 prosent av de voksne i de nordiske landene, og kun åtte prosent av barna har et kosthold som forskerne vurderer som sunt i forhold til målene Nordisk Ministerråd har foreslått i “The Nordic Plan of Action for Better Health”.

Les også: Stort fat - mer mat

Undersøkelsen viser at svenskene har det minst sunne kostholdet. I alle landene er deltagernes kosthold og fysisk aktivitet langt fra målene i “The Nordic Plan of Action”.

Les også: Sykle til jobben

Undersøkelsen viser også at kvinner spiser sunnere enn menn, og at utdanningsnivået har betydning for hva man spiser. Deltagerne med kort utdannelse spiser mer usunt enn de med lang utdannelse.

Alt for mye sukker

I Norden får vi generelt for lite grønnsaker og frukt, og vi spiser for mye søtsaker. Ifølge undersøkelsen, spiser nordiske innbyggere sukkerholdige matvarer i snitt mer enn fire ganger i uka. I Danmark, Sverige og Finland spiser deltagerne fisk mindre enn to ganger i uka. Kun deltagerne fra Island og Norge spiser i gjennomsnitt tilstrekkelig med fisk.

Les også: Ny forskning om kosthold

Deltagerne ble også spurt om fysisk aktivitet. Finland og Sverige har flest aktive personer, mens nordmenn bruker mest tid foran datamaskina og tv-en. I ingen av landene beveger barna seg i gjennomsnitt så mye som anbefalt.

- På hvilket område var det størst forskjeller mellom landene?

- Det er vanskelig å svare entydig på dette. Men vi kan si at finner og nordmenn har de sunneste vanene og svenskene de mest usunne. Men de gode resultatene i Norge må tas med forbehold, siden Norge hadde en lav svarprosent. Kanskje er det de som er mest interessert i kosthold og helse som deltok, sier Sisse Fagt.

Undersøkelsen skal gjentas i 2014. Da kan man se hvordan utviklingen har vært og om den går i riktig retning i forhold til målene Nordisk Ministerråd har for helsesituasjonen i Norden.