Informasjon

Hvor godt er det gode kolesterolet?

HDL er kjent som det "gode kolesterolet". Men en ny studie publisert i The Lancet tyder på at det kan være en sannhet med modifikasjoner.

Det er vist at jo mer HDL i blodet, jo lavere er risikoen for å få hjertesykdom. Men en ny stude fra USA som nylig ble publisert i The Lancet, antyder at dette ikke stemmer.

Forskerne bak studien hevder at HDL-nivået ikke gjør noen forskjell på risikoen for å få hjertesykdom.

Les også: Kostråd ved forhøyet kolesterolnivå

Et godt kolesterol

Kolesterol kan måles både som totalkolesterol, HDL-kolesterol og LDL-kolesterol. HDL-kolesterol betegnes ofte som "det gode kolesterolet" fordi høyt HDL-kolesterol er vist å beskytte mot hjertekarsykdom. Motsatt vil lavt HDL- og høyt LDL-kolesterol ha en ugunstig virkning på hjertet.

Les også: Høyt kolesterol

Men nå viser altså den amerikanske forskningen at dette ikke nødvendigvis stemmer: Studien viser at folk som har gener som gir et naturlig høyt HDL-nivå gjennom hele livet, ikke har mindre hjertesykdom enn de som arver gener som gir dem et lavere nivå.

Forskerne undersøkte forekomsten av en spesiell genetisk variant, LIPG 396Ser. Mennesker som har denne varianten, har mye høyere verdi av HDL enn gjennomsnittet.

Dermed burde disse menneskene vært bedre beskyttet mot hjerteproblemer enn gjennomsnittet i befolkningen.

Les også: Mat for hjertet!

Men en analyse av 116 000 personer viste at mennesker med den spesielle varianten var like utsatte for hjerteproblemer som alle andre. Forskerne så også på en annen genetisk variant som påvirker nivåene av HDL.

Heller ikke her kunne forskerne se noe sammenheng mellom HDL-nivå og forekomsten av hjerteproblemer. Forskerne spør seg om det gode kolesterolet fortjener navnet. Men understreker også at det må mer grunnforskning til rundt HDL og dette kolesterolets egentlige rolle i kroppen.

For høyt for mange

Ifølge Folkehelseinstituttet har åtte av ti menn og seks av ti middelaldrende kvinner kolesterol over anbefalt verdi på 5 mmol/l.

Tall fra Reseptregisteret viser at 39 prosent i aldersgruppen 65-79 år behandles med kolesterolsenkende legemidler av typen statiner. I aldersgruppen 45-64 år er andelen 15 prosent.

Les også: Dette er statiner

Dersom økt kolesterol er eneste risikofaktor, anbefales kolesterolsenkende legemidler først ved høyt kolesterolnivå (over 8 mmol/l). Ellers anbefales legemidelene når kolesterol opptrer sammen med andre risikofaktorer, og til alle som har eller har hatt en hjertesykdom.

Kolesterolnivået vårt bestemmes av kjønn, alder og genetiske forhold. Husk at kosthold og legemidler også kan bidra til å øke eller senke kolesterolet.

Omlegging av livsstil bør pågå i minst seks måneder før man tar stilling til medikamentell behandling. Unntaket er pasienter med hjertekarsykdom, der man ofte starter med medikamentell behandling og livsstilsomlegging samtidig.

Les også: Høyt kolesterol - hjelper kostendring og trening?

Hjerteinfarkt er en sykdom som har flere årsaker. Middels høyt kolesterol kan gi høy risiko dersom økt kolesterolnivå er kombinert med høyt blodtrykk og røyking. Også type 2 diabetes øker risikoen. Det er summen av risikofaktorer som er avgjørende for prognosen, den såkalte "totalrisikoen".