Nyhetsartikkel

Ingen helsefordeler ved rå melk

I enkelte miljø anbefales det å drikke rå melk fremfor pasteurisert melk. Tanken er at dette skal gi helsefordeler, men det finnes ingen vitenskaplige bevis for dette. Helserisikoen derimot, den er klar.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Påstander om at rå melk skal ha helsefordeler som pasteurisert melk ikke har, fremmes med jevne mellomrom blant annet på ulike diskusjonsfora og i blogger.

I mange tilfeller kan mindre bearbeiding av en matvare være gunstig - f.eks gjelder dette en rekke kornprodukter og grønnsaker. I andre tilfeller kan bearbeiding, som pasteurisering, spare liv. Ifølge Vitenskapskomiteen for mattrygghet kan mange sykdomsfremkallende mikroorganismer forekomme i rå melk, og mange av dem representerer en helserisiko. Risikoen for overføring av E.coli O157:H7 og andre EHEC-stammer, Campylobacter jejuni, og Listeria monocytogenes, til mennesker via konsum av rå melk, er høy. Risikoen ved inntak av rå melk og råmelk fra andre drøvtyggere vurderes like høy som risiko ved inntak av slik melk fra storfe.

Utbrudd ga nyresvikt hos fire barn

I USA har inntak av rå melk ført til en rekke utbrudd av matbårne sykdomsfremkallende bakterier. Senest i slutten av april 2012 var det et utbrudd av E.coli EHEC O157 i Oregon i USA. For å omgå lovgivningen om salg og kjøp av produkter med rå melk, kjøpte flere seg inn som deleiere av kyr, og fikk slik tilgang på rå melk. Det ble også registrert smitte med Campylobacter og Cryptosporidium. Fire barn som drakk melken ble innlagt med akutt nyresvikt (forårsaket av E.coli O157:H7). Totalt var det meldt om 21 smittede i dette utbruddet. Til helsemyndighetenes overraskelse fortsatte en av de som jevnlig brukte å drikke denne melken, også etter at vedkommende fikk beskjed om at melken var smittebærende. "Vi har dokumentert enda en uheldig hendelse hvor folk har gått glipp av en av de store fordelene i offentlig helse - pasteurisering", sier en talsperson for helsemyndighetene i Oregon til OregonLive.com.

Ifølge FDA viser utbrudd i USA at fra september 1987 til september 2010, var minst 133 utbrudd forårsaket av inntak av rå melk og produkter laget av rå melk. Dette førte til 2659 tilfeller av sykdom, 269 sykehusinnleggelser, tre dødsfall, seks dødfødsler og to spontanaborter. Ettersom ikke alle tilfeller av matbåren sykdom blir gjenkjent og rapportert, er det faktiske antallet sykdomstilfeller relatert til inntak av rå melk, sannsynligvis høyere.

Klar helserisiko

Symptomer på sykdom forårsaket av inntak av rå melk er blant annet oppkast, diarè, magesmerter, feber, hodepine og smerter i kroppen. De fleste friske mennesker vil komme seg i løpet av kort tid, men noen kan utvikle symptomer som er kroniske, alvorlige eller til og med livstruende.

Det finnes ikke vitenskaplig bevis for at det gir fordeler eller helsegevinst å drikke rå melk, men helserisikoen er klar.

Pasteurisering er en prosess som dreper skadelige bakterier. Denne prosessen foregår ved at melken varmes opp til en gitt temperatur i en viss tid. Pasteurisering dreper bakterier som er kjent for å forårsake sykdommer som listeriose, salmonellose, campylobacteriose, tyfus, tuberkulose, difteri, brucelliose og andre bakterier. Selv om melken er pasteurisert, inneholder den fortsatt lave nivå av ikke-sykdomsfremkallende bakterier som kan føre til at melken blir skjemt, det er derfor det er viktig å oppbevare melken kaldt. Forskning viser at pasteurisering ikke gir noen forskjell i næringsinnholdet i rå melk og pasteurisert melk.

Viktig folkehelsetiltak

Noen tror at rå melk kan egne seg bedre ved melkeallergi eller laktoseintoleranse, men melkeproteinene som forårsaker allergiske reaksjoner er tilstede i både rå og pasteurisert melk. Pasteurisering påvirker heller ikke konsentrasjonen av laktose, den er lik i rå melk og pasteurisert melk. FDA har også besvart spørsmålet om rå melk kan drepe patogener - svaret er nei. Tvert i mot kan rå melk inneholde en rekke farlige sykdomsfremkallende bakterier. Det finnes ikke vitenskaplig bevis for at rå melk har noen effekt på sykdom eller allergier.

Å drikke rå melk utgjør en risiko for alle som drikker det, men eldre, mennesker med nedsatt immunforsvar, barn og gravide er særlig sårbare for farene ved å drikke upasteurisert melk.

Rektor ved Norges veterinærhøgskole, Yngvild Wasteson, kommenterer hendelsen i Oregon i et blogginnlegg på Veterinærhogskolens hjemmesider. "Mange dyr kan være bærere av en tarmflora som inneholder en rekke forskjellige bakterier og parasitter som er årsak til sykdom hos mennesker, mens dyrene selv er helt friske. Disse mikroorganismene skilles ut med kumøkka og kommer lett over i melka. For å hindre smitteoverføring er pasteurisering av melka et nødvendig tiltak." Avslutningsvis skriver Wateson følgende i sitt blogginnlegg: Selv om vi i Norge i dag har en god dyrehelse med en dyrepopulasjon som er fri for tuberkulose- og brucellabakterier, er pasteurisering av melk fortsatt et viktig folkehelsetiltak.

Kilder

Referanser

  1. Vitenskapskomiteen for mattrygghet - Risikovurdering ved omsetning og konsum av råmelk www.vkm.no
  2. Upasteurisert melk og helserisiko, Rektors Blogg, Norges veterinærhøgskole www.veths.no
  3. OregonLive.com: Oregon health officials suspect two more illnesses linked to outbreak of raw milk from Wilsonville farm www.oregonlive.com
  4. FDA - Questions & Answers: Raw Milk www.fda.gov