Nyhetsartikkel

Kalsiumtilskudd øker risikoen for død

Dersom du får i deg nok kalsium gjennom kosten, kan ekstra kalsiumtilskudd faktisk øke risikoen for hjertesykdom og død.

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett, i BMJ i februar 2013. Forskerne har sett nærmere på sammenhengen mellom langvarig inntak av kalsium gjennom kost og tilskudd, død uansett årsak, og forekomst av hjerte- og karsykdommer.

En fjerdedel brukte tilskudd

Deltagerne var 61.433 svenske kvinner som ble født mellom 1914 og 1948. De ble fulgt i 19 år. Kosten ble vurdert med spørreskjema ved studiens start. 38.984 kvinner svarte også på slike spørreskjema i 1997. Totalt kalsiuminntak var summen av kalsium kvinnene fikk i seg gjennom tilskudd pluss i kosten.

Kalsiumtilskudd ble brukt av en fjerdedel av deltagerne i 1997. Den største kilden var multivitamintabletter med mineraler. De fleste kvinnene som brukte kalsiumtabletter, brukte også multivitaminer jevnlig.

Les også: Unødvendig med vitaminpiller

Størst risiko ved høyt inntak og tilskudd

Studien viser at et høyt kalsiuminntak - over 1400 mg per dag, er forbundet med økt dødelighet, inkludert død av hjerte- og karsykdom, sammenlignet med de som fikk i seg mindre kalsium (600-1000 mg). Økningen var moderat ved et høyt kalsiuminntak uten tilskudd, men et høyt inntak i kosten kombinert med tilskudd ga en mer uttalt økning i dødelighet. Forskerne justerte for flere mulige underliggende faktorer (kovariabler), blant annet røyking, sosio-økonomisk status, fysisk aktivitet, andre næringsstoffer enn kalsium, utdanningsnivå og tilleggslidelser.

Unngå tilskudd hvis kosten dekker behovet

Tidligere studier har vist at lavt inntak av kalsium (under 700 mg om dagen) var forbundet med høyere dødelighet av iskemisk hjertesykdom. Tre reanalyser av randomiserte kontrollerte studier har konsekvent vist en høyere andel av både hjerteinfarkt og slag, med kalsiumtilskudd. Disse funnene antyder at for å forebygge beinbrudd hos eldre, og samtidig unngå mulige alvorlige sykdommer relatert til høyt kalsiuminntak, bør man fokusere på de med lavt kalsiuminntak, og ikke på å øke inntaket av kalsium hos de som allerede får i seg nok gjennom kosten.

Kalsium

Kalsium er et av de mineralene som finnes i rikelige mengder i kosten, og som spiller en sentral rolle i kroppen. Serumnivået av kalsium er strengt regulert, og et utilstrekkelig inntak blir justert ved at opptaket av kalsium blir mer effektivt og nyrene skiller ut mindre kalsium. Kalsium blir også mobilisert fra skjelettet, noe som kan føre til beintap og slik øke risikoen for brudd. For å forebygge brudd hos eldre, har tidligere og nåværende retningslinjer anbefalt å unngå et lavt kalsiuminntak. Det har blitt vanlig å ta kalsiumtilskudd, og mer enn 60 prosent av eldre og middelaldrende kvinner i USA bruker kalsiumtilskudd jevnlig.

Les også; Veiviser ved for lavt kalsium

Og: Veiviser ved for høyt kalsium

Kilder

Referanser

  1. Michaëlsson K, Melhus H, Warensjö Lemming E, Wolk A, Byberg L.. Long term calcium intake and rates of all cause and cardiovascular mortality: community based prospective longitudinal cohort study. BMJ 2013. www.bmj.com