Informasjon

Kosttilskudd: Risikofylt netthandel

Temaside om Korona

Mattilsynet fører tilsyn

Mattilsynet fører tilsyn med kosttilskudd fordi dette regnes som næringsmiddel. Kosttilskudd trenger ingen godkjenning. Virksomheter som selger kosttilskudd har ansvar for å at produktene er trygge og markedsføres på lovlig måte.

Mattilsynet kan stoppe salg av ulovlige kosttilskudd. Legemiddelverket går ut med advarsler i tilfeller der vi blir gjort kjent med at kosttilskudd inneholder legemidler. Legemiddelverket fører tilsyn med markedsføringen av legemidler og kan pålegge retting av reklame hvis regelverket ikke følges. Det er ulovlig å bruke medisinske påstander i markedsføringen av kosttilskudd.

Forrige side Neste side