Nyhetsartikkel

Kvinners proteinbehov ved hard trening

Nye studier viser at kvinner og menn kan ha ulik effekt av proteinrik mat eller tilskudd like etter trening. Truls Raastad ved Norges Idrettshøgskole påpeker at det er få studier på dette området, men at kvinner har et lavere proteinbehov per kilo kroppsvekt, enn menn har.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ifølge en studie som ble publisert i amerikanske Medicine & Science in Sports & Exercise i slutten av mai 20101, har ikke kvinner samme gunstige umiddelbare effekt ved inntak av høye doser protein like etter trening, som menn har.

De fleste studier som har sett på effekten av høyt proteininntak like etter trening, har hatt mannlige deltakere. I denne studien ønsket forskerne derfor å se på hvilken umiddelbar effekt et slikt proteininntak har for kvinnelige idrettsutøvere.

12 godt trente, kvinnelige syklister deltok i studien. De fullførte harde sykkeltreninger med høy intensitet i løpet av fire dager. Målet var å finne ut om inntak av mat eller tilskudd med høyt eller lavt proteininnhold like etter trening, hadde noen innvirkning på treningsresultatene.

Ble mer slitne og støle med høyt proteininntak

Den ene gruppen inntok kosttilskudd med høyt proteininnhold, mens den andre gruppen inntok kosttilskudd med høyt karbohydratinnhold.

Etter siste treningsdag var gruppen som spiste kosttilskudd med høyt proteininnhold oftere slitne i musklene, støle, og de hadde redusert benstyrke sammenlignet med kontrollgruppen.

Forskerne fant ikke at proteintilskuddet hadde noen innvirkning på etterfølgende treningsutførelse hos kvinnene. Resultatene antyder at kvinnelige syklister som trener intenst, har et daglig proteinbehov som er ca. 1.6 ganger høyere enn det som anbefales til alle kvinner, men bare 0.65 ganger det som anbefales menn. Anbefalt daglig proteininntak er 0.8 gram protein per kilo kroppsvekt. For kvinner som trener hardt blir anbefalingen dermed (0.8 x 1.6) 1.28 gram protein per kilo kroppsvekt.

Høyt proteininntak hos menn ga bedre resultater

Disse resultatene skiller seg fra de som forskerne fant da de gjorde samme studie med mannlige deltakere. Der førte et høyt proteininntak umiddelbart etter trening til betydelig bedre ytelse, sammenlignet med gruppen med høyt karbohydratinntak.

- Dette er ikke funnet i mange studier. Generelt kan man ha nytte av å spise noe ekstra protein hvis man av en eller annen grunn ikke får i seg nok karbohydrater etter en tøff økt, men de fleste studier viser at man ikke vinner så mye i restitusjonsfasen ved å tilføre mer protein om man i utgangspunktet får i seg nok karbohydrater, sier Truls Raastad. Han er 1. amanuensis i idrettsfysiologi ved Norges idrettshøgskole, og har tatt sin doktorgrad på temaet restitusjon og tilpasninger til styrketrening.

Ifølge en artikkel i New York Times2 ser det ut som om det kan være kvinnenes kjønnshormon østrogen, som er årsaken til at kvinner og menn reagerer ulikt på dette området. Østrogen ser ut til å ha en større effekt på forbrenning og muskelmasse enn man tidligere har trodd. I en studie avisen viser til, ble mannlige idrettsutøvere gitt østrogen før de fullførte en anstrengende treningsøkt på sykkel. Disse mennene så ut til å uvikle en helt ny form for forbrenning. De forbrente mer fett, og mindre protein og karbohydrater for å frigjøre energi til treningsøktene - akkurat som kvinner gjør. Det er også gjort funn som tyder på at kvinner opplever mindre muskelskader gjennom hard intervalltrening, enn hva menn gjør. Blodet til kvinner inneholder lavere nivå av kreatinet kinase, som er en biomekanisk markør for skade i muskelvevet. Beskytter østrogenet kvinners muskler? Spør artikkelforfatteren.

- Er det reelle forskjeller eller ikke?

- Det er viktig å ta i betraktning at disse resulatene er fra en enkelt studie. Det er ikke gjort mange studier på hvordan høyt proteininntak like etter trening påvirker treningsresultatet for kvinner, men det er heller ikke gjort mange slike studier med mannlige deltakere, sier Raastad. Dette er dessuten små studier som det vil knytte seg stor usikkerhet til i følge redaktørene av NEL.

-Spørsmålet er om det er reelle forskjeller på menn og kvinner i denne sammenhengen. Dersom det er forskjeller, er dette sannsynligvis knyttet til kjønnshormon. I studier med rotter har man sett klare forskjeller på beskyttelse mot muskelskader hos hunnrotter med og uten østrogen. Rotter som fikk fjernet livmor og eggstokker og ikke hadde østrogenproduksjon, hadde mer omfattende muskelskader etter intensivt muskelarbeid enn rotter som fortsatt hadde østrogenproduksjon, sier Raastad.

Raastad presiserer at det er viktig å skille mellom effekten av tilstrekkelig proteininntak totalt sett og på lang sikt, og på effekten av proteininntak umiddelbart etter trening på kort sikt.

- Det gir ingen forskjell i umiddelbar prestasjon med mye eller lite protein like etter trening. Det viktigste i konkurransesituasjon er tilførsel av nok karbohydrater. I forhold til proteinsyntese - altså muskelvekst på lang sikt - er det gunstig med proteininntak like etter en treningsøkt. Dette proteininntaket kan like godt komme fra melk eller andre proteinrike matvarer, som fra proteintilskudd, sier Raastad.

Med andre ord har både menn og kvinner fortsatt nytte av å spise noe protein etter trening. Men proteinbehovet er ikke likt.

- Generelt ser det ut som kvinner som trener mye, trenger mindre protein enn menn. Kvinners behov er ca. 15-20 prosent lavere enn hos mannlige idrettsutøvere, noe som stemmer med anbefalingene i denne studien - som er på 1.3 gram protein per kilo kroppsvekt, sier Raastad.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Rowlands DS, Wadsworth DP. Effect of high - protein feeding on performance and nitrogen balance in female cyclists. Medicine & Science in Sports & Exercise 2010; : . journals.lww.com
  2. New York Times - What exercise science doesn`t know about women well.blogs.nytimes.com