Informasjon

Liten effekt av antioksidanter

To metaanalyser fra 2007 har undersøkt om antioksidanter kan forebygge henholdsvis aldersrelatert skarpsynsvekkelse og være nyttig ved leddgikt. Begge studiene konkluderte med at antioksidanter hadde liten eller ingen effekt.

Forfatterne bak metaanalysen som ble publisert i tidsskriftet Rheumatology i august 20071, har sett på om antioksidanter kan ha noen effekt på leddgikt. De fant svake bevis for at antioksidanter skulle ha noen effekt. De har gått igjennom en rekke databaser for å finne studier som har sett på effekten ved å bruke antioksidantene vitamin A, vitamin C, vitamin E og selen i behandlingen av leddgikt. De fant 20 gode studier som de inkluderte i oversiktsstudien. 11 av studiene hadde sett på effekten av antioksidanter ved leddgikt, og ni studier hadde sett på effekten ved slitasjegikt.

Svak eller ingen effekt

En av disse studiene fant at vitamin E kunne ha bedre effekt enn placebo (narremedisin), men samme effekt som NSAID hos pasienter med leddgikt. Ved slitasjegikt viste to korttidsstudier at vitamin E var bedre enn placebo, mens to langtidsstudier fant at antioksidanter hadde samme effekt som placebo på sykdommen. Ytterligere to studier fant at vitamin E og NSAIDS var sammenlignbare. Resten av studiene fant ingen fordeler ved inntak av antioksidanter.

Gjelder både antioksidanter vi får gjennom kosten og som tilskudd,

En annen metaanalyse som ble publisert i British Medical Journal i oktober 20072, har sett på om antioksidanter kan forebygge aldersrelatert maculadegenerasjon (skarpsynsvekkelse). 12 studier ble inkludert i metaanalysen, disse inkluderte 149.203 deltagere. Antioksidantene som ble undersøkt i denne studien, var vitamin A, vitamin C, vitamin E, sink, leitein, zeaxanthin, alfa-caroten, beta-caroten, beta-cryptoxanthin og lycopen. Metaanalysen konkluderer med at disse har liten eller ingen forebyggende effekt på skarpsynsvekkelse. Metaanalysen tok for seg effekten av både antioksidanter vi får i oss gjennom kosten og antioksidanter i tilskuddsform.

Røykere som tar antioksidanttilskudd, har høyere risiko for lungekreft

I følge en artikkel hos den amerikanske Mayoklinikken har noen studier vist at antioksidanter kan forsinke kreftvekst i prøverør, men det finnes ikke bevis for at dette gjelder hos mennesker. Antioksidanter i tilskuddsform kan tvert imot forstyrre kreftbehandling og kan være skadelig. Derfor er det viktig at du informerer legen din om hva slags tilskudd du bruker, dersom du skal gjennom en kreftbehandling. En studie har vist at røykere som bruker tilskudd med antioksidanter, har høyere risiko for å utvikle lungekreft enn de som ikke bruker slike tilskudd.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Canter PH, Wider B, Ernst E. The antioxidant vitamins A, C, E and selenium in the treatment of arthritis: a systematic review of randomized clinical trials. Rheumatology (Oxf) 2007; 46: 1223-33.
  2. Chong EW, Wong TY, Kreis AJ, Simpson JA, Guymer RH. Dietary antioxidants and primary prevention of age related macular degeneration: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007; 335: 755.