Nyhetsartikkel

Liten effekt med omega-3

Margarin tilsatt omega-3-fettsyrer reduserer ikke risikoen for at pasienter som har hatt blodpropp, ikke blir rammet på nytt.

Det viser en studie publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine.1

Mye tyder på at økt inntak av omega-3-fettsyrer kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. I denne studien ønsket forskerne å undersøke om margarin tilsatt omega-3 kan beskytte blodproppasienter mot å bli utsatt for nye blodpropper.

Les også: Hva slags fett?

Likevel viktig med omega 3

Den nederlandske studien varte i 40 måneder, og mer enn 4800 pasienter mellom 60 og 80 år deltok. Alle hadde tidligere hatt et hjerteinfarkt. Deltagerne ble randomisert til å spise én av fire typer margarin - vanlig margarin eller de med tilsatt omega-3 fettsyrer fra fisk, planter eller begge.

Resultatene viste at det var ingen forskjell i dødsfall, hjerteinfarkt og andre hjerteproblemer mellom de som spiste margarin tilsatt omega-3 fettsyrer, og de som ikke gjorde det.

Les også: Sunt kosthold

Likevel er det verdt å merke seg at dette ikke betyr at de essensielle næringsstoffene er uten verdi. Flere studier har bevist at fett - hovedsakelig fra fiskeolje - reduserer hjertesykdom. Men for hjertepasienter som er grundig behandlet, virker det ikke som omega-3 tilskudd utgjør noen forskjell om hvor vidt de skal få tilbakefall eller ikke.

Daan Kromhout ved Wageningen University ledet studien, og presenterte nylig studien på en kongress i regi av European Society of Cardiology i Stockholm.

- Manglende effekt kan bety at pasientene allerede mottar god behandling som kolesterolsenkende statiner, samt blodtrykkssenkende og blodfortynnende tabletter, sa Kromhout ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tilsatt i mat

Flere undersøkelser viser at omega-3-fettsyrer er gunstig for hjertehelsa. Trolig bidrar omega-3 til å redusere risikoen for unormale hjerteslag, bremse veksten av plakk som kan tette blodårene og lavere skadelige fettstoffer som kalles triglyserider.

De fleste har hørt at omega-3 er sunt, og dette blir gjerne brukt for det det er verdt. I de senere årene er omega-3 blitt tilsatt flere ulike matvarer - blant annet margarin, brød og yoghurt.

- Resultatene av denne studien endrer ikke på anbefalingen om å spise en eller to porsjoner fisk i uken, sier Kromhout, og understreker at tilskudd av omega-3 har ingen uheldige bivirkninger.

Les også: Kost og forebygging av sykdom

Noe effekt blant kvinner

Selv om forskerne konkluderer med at hjertepasientene ikke hadde nytte av å spise margarin med omega-3, så de likevel en lett positiv effekt hos kvinner: Det var en liten reduksjon i forekomsten av gjentatte hjerteinfarkt og andre hjerte- og karlidelser blant kvinner som spiste margarin tilsatt omega-3.

Også hos diabetespasienter så forskerne en mulig fordel.

Omega-3 fettsyrer

Omega-3 fettsyrer er en type flerumettet fett. Omega-3 fettsyrer finner du i hovedsak i fet fisk som laks, makrell og sild. Du kan også finne det i linfrø, rapsolje, linfrøolje og valnøtter. Omega-3 fettsyrer fra sjømat er lange, flerumettede fettsyrer, og de skiller seg fra den kortere omega-3 fettsyren fra planter.

Vi kaller derfor omega-3 fettsyrer fra fisk og annen sjømat for de marine omega-3 fettsyrene. Det er disse marine omega-3 fettsyrene som har vitenskapelig dokumenterte, positive helseeffekter, og da særlig knyttet til beskyttelse mot hjerte- og karsykdom.

Omega-3 fettsyrene inngår i cellemembranen og påvirker på den måten de strukturelle og funksjonelle oppgavene til cellene i kroppen.

Kilder

Referanser

  1. Kromhout D, Giltay E, et.al. n–3 Fatty Acids and Cardiovascular Events after Myocardial Infarction. New England Journal of Medicine 2010; : .