Nyhetsartikkel

Mange eldre er dehydrerte

Alderdom svekker kroppens egne varsler om at man er dehydrert. Når kognitive evner også svikter, kan det være vanskelig å selv sørge for å få i seg nok væske. Studier viser at et stort antall eldre sykehjemspasienter er dehydrerte, og mange er i faresonen for å bli det.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en artikkel som ble publisert i Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics i mai 20161. Forfatteren viser blant annet til en studie som fant at 38 prosent av langtidssykehjemspasienter er dehydrerte, og ytterligere 30 prosent er på grensen til dehydrering. I den aktuelle studien ble 132 langtidsbeboere på 8 sykehjem i Nashville undersøkt. Disse hadde en gjennomsnittsalder på 83 år, gjennomsnittlig kroppsmasseindeks var på 25, og 79 prosent var kvinner.

I England har man gjort lignende funn. I studien "The Dehydration Recognition in our elders (DRIE)" var 20 prosent av eldre sykehjemsbeboere dehydrerte, og ytterligere 28 prosent var på grensen til dehydrering. Deltagerne her var 188 voksne med en gjennomsnittsalder på 86 år, gjennomsnittlig kroppsmasseindeks på 26 og 66 prosent var kvinner.

Les også: Halvparten av eldre sykehuspasienter er underernærte

Hvorfor er så mange dehydrerte?

kaffe

Hvorfor er så mange eldre beboere på sykehjem i utviklede land dehydrerte? Begge de to studiene så på faktorer som kunne forklare dette. De forenlige faktorene forbundet med dehydrering i begge studiene var diabetes, dårlig nyrefunksjon og svekkede kognitive evner.

Forfatten forklarer at mennesket er fysiologisk beskyttet mot dehydrering som følge av væsketap, og mot konsekvensene av dette. Blant annet utløses tørste, og reabsorpsjon av vann i nyretubuli øker, slik at urinen blir mer konsentrert og ytterligere væsketap begrenses. Det kan virke som om disse mekanismene svekkes eller blir borte etterhvert som vi eldes. Den kognitive sammenhengen med dehydrering beskrives ved at når vår normale fysiologiske respons blekner, er det sannsynlig at vi blir mer avhengige av rutiner, vaner og sosial interaksjon for å sikre at vi drikker nok. Demens og begrensede kognitive evner forstyrrer rutiner og sosiale relasjoner. Dette kan føre til at vi drikker mindre, uten at det er et bevisst valg. Glemsomhet kan føre til at vi ikke husker når vi drakk sist, og til slutt mister vi bevissthet rundt behovet for å drikke. På toppen av det hele kan dehydrering forverre kognitiv funksjon - slik at det oppstår en ond sirkel.

Les også vår pasientinformasjon om dehydrering

Tiltak

[imported]
[imported]

I en av studiene som omtales i artikkelen, vises det til tiltak som kan føre til at eldre i denne gruppen drikker bedre. Til tross for at mange inngrep har blitt undersøkt, er det ingen som er klart effektive. For å vurdere dette behøves ytterligere studier, påpeker forfatteren. Det er behov for at et spekter av muligheter blir undersøkt i denne sammenhengen. I fravær av grunnleggende fysiologisk beskyttelse mot dehydrering, trenger vi å forsikre oss om at eldre i denne gruppen vet hvor mye de trenger å drikke, og at de vet at fravær av tørste ikke nødvendigvis betyr at de har drukket nok.

Avslutningsvis skriver forfatteren at mulige inngrep som individuelle avdekkinger av barrierer til å drikke, utdanning, overvåkning, oppfordringer til å drikke, variasjon av drikke, regelmessighet, drikkeutvalg, og til og med behov for medisiner, kan være nødvendig. Som omsorgspersoner må vi vurdere hvordan vi kan oppmuntre til økt drikking blant personer med avtagende kognitiv funksjon, ved å støtte sosiale forhold, rutiner og gleden av å drikke.

Kilder

Referanser

  1. Hooper L. Why, Oh Why, Are So Many Older Adults Not Drinking Enough Fluid?. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2016; 116(5): 774-778. www.andjrnl.org