Intervju

Mangel på selen

Hovedkilder til selen er kjøtt, fisk, meieriprodukter, nøtter og kornprodukter. Omkring 40 prosent av norske gravide har et inntak av selen som ligger under nordiske anbefalinger.


- Jordsmonnet i Norge er selenfattig og den norske befolkningen har lave verdier av selen, sier Anne-Lise Bjørke-Monsen til NHI.no.

Hun er overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Klinisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Anne Lise Bjørke Monsen.jpg
- Det er mye selen i korn, men i de nordiske landene er det lite selen i jordsmonnet, sier Anne-Lise Bjørke-Monsen.

Lite selen i jordsmonnet

Selen er et sporelement - et grunnstoff som kroppen trenger tilført i varierende mengder. Noen grunnstoff er essensielle for mennesker, og selen er en av de åtte essensielle sporelementene.

- Selen trengs for oppbyggingen av enzymer og proteiner slik at kroppen skal fungere normalt. Har du mangel på selen, får du proteiner som ikke fungerer, sier Bjørke-Monsen.

Hun forteller at du kun få tilført selen gjennom matvarer.

Det er mye selen i fisk, sjømat, innmat, egg, melk, og korn. Du finner også selen i peanøtter og spesielt paranøtter.

- Det er mye selen i korn, men i de nordiske landene er det lite selen i jordsmonnet. Derfor er det lite i det norske kornet. Før kom mye av kornet vi brukte fra USA, der er jordsmonnet rikt på selen. Men da vi sluttet å importere fra USA, gikk selennivået ned. De nordiske landene er et område med spesiell fare for selenmangel i befolkningen, sier Bjørke-Monsen.

Neste side