Intervju

Mangel på selen

Måle selen i svangerskapet

I studien «Impact of Maternal Selenium Status on Infant Outcome during the First 6 Months of Life» har Bjørke-Monsen og hennes kolleger undersøkt selenivået hos 158 friske, ikke-gravide kvinner og hos 114 gravide og ammende kvinner og deres spedbarn (6 måneder). Selennivået ble sett i sammenheng med kliniske resultater i løpet av de første 6 månedene babyens liv.

Studien er publisert i tidsskriftet Nutrients.

- Vi fulgte gravide fra uke 18 fram til 6 måneder etter fødsel. Prosjektet vårt er ment for å lage retningslinjer for hva gravide bør ha av selen i uke 18. Norske kvinner er ikke optimalt ernært, og når du går gravid, bør du være det, sier hun.

Bjørke-Monsen mener måling av selen blant gravide bør bli en del av svangerskapsomsorgen.

- I Norge er det kun jernstatus som blir undersøkt, men jeg mener man bør undersøke mer, som selen og B12. Det er essensielt for et optimalt resultat av svangerskapet, sier hun.

Studien viste at norske spedbarn født av mødre med lave nivåer av selen i svangerskapsuke 18 skåret dårligere på en psykomotorisk test ved seks måneders alder enn barn født av mødre med høyere selennivå. Lave nivåer i svangerskapsuke 36 var forbundet med risiko for infeksjon hos barnet de første seks leveukene.

Forrige side Neste side