Intervju

Mangel på selen

Mer kunnskap

Hun understreker at kunnskap er det viktigste midlet for å nå målet.

- Det er trist å se babyer som har dårlig nevrologisk utvikling på grunn av næringsstoffmangel hos mor. Det er kunnskapsmangel som er årsaken. Mange tror de kan mye om vitaminer, men vi vet at det er det få som gjør. Vitaminer ble oppdaget på 1930/40-tallet og siden den gang har vi lært mye, men fortsatt er det veldig mye vi ikke kan om mikronæringsstoffer. Vitaminer og sporelementer er nok viktigere enn folk tror, sier Bjørke-Monsen.

- Hvor alvorlig er det med selenmangel hos normalbefolkningen?

- Mangel på selen påvirker immunsystemet. Men vi ser også at folk har for høye selennivåer, og det er heller ikke bra, sier Bjørke-Monsen.

- Vi vet at det er folk som har problemer med immunsystemet - eller tror de har det - kjøper selentilskudd. De har kanskje lest at selen virker positivt på immunsystemet.

Hun forteller at i Norge er maksinnhold av selen i tilskudd regulert, men du kan kjøpe tilskudd på nettet med høyere selennivå og dermed kan selen inntaket bli for høyt.

- Dette er en vanskelig balansegang. Det er ingen andre mikronæringsstoff som har et så smalt terapeutisk vindu som selen. Det kan fort bli for lite eller for mye, sier hun, og fortsetter:
- Hvis selennivået hos mor blir for høyt, kan også dette skade hjernen til barnet. En spansk undersøkelse viser at for høye selennivå i første trimester var forbundet med dårligere kognitiv funksjon hos barnet ved ett års alder, avslutter Bjørke-Monsen.

Forrige side