Intervju

Mangel på selen

Hovedkilder til selen er kjøtt, fisk, meieriprodukter, nøtter og kornprodukter. Omkring 40 prosent av norske gravide har et inntak av selen som ligger under nordiske anbefalinger.


- Jordsmonnet i Norge er selenfattig og den norske befolkningen har lave verdier av selen, sier Anne-Lise Bjørke-Monsen til NHI.no.

Hun er overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Klinisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Anne Lise Bjørke Monsen.jpg
- Det er mye selen i korn, men i de nordiske landene er det lite selen i jordsmonnet, sier Anne-Lise Bjørke-Monsen.

Lite selen i jordsmonnet

Selen er et sporelement - et grunnstoff som kroppen trenger tilført i varierende mengder. Noen grunnstoff er essensielle for mennesker, og selen er en av de åtte essensielle sporelementene.

- Selen trengs for oppbyggingen av enzymer og proteiner slik at kroppen skal fungere normalt. Har du mangel på selen, får du proteiner som ikke fungerer, sier Bjørke-Monsen.

Hun forteller at du kun få tilført selen gjennom matvarer.

Det er mye selen i fisk, sjømat, innmat, egg, melk, og korn. Du finner også selen i peanøtter og spesielt paranøtter.

- Det er mye selen i korn, men i de nordiske landene er det lite selen i jordsmonnet. Derfor er det lite i det norske kornet. Før kom mye av kornet vi brukte fra USA, der er jordsmonnet rikt på selen. Men da vi sluttet å importere fra USA, gikk selennivået ned. De nordiske landene er et område med spesiell fare for selenmangel i befolkningen, sier Bjørke-Monsen.

Påvirker det nyfødte barnets helse

I en artikkel i Tidsskriftet Den norske legeforening skriver Bjørke-Monsen og Kristin Varsi om hvordan lavt og for høyt selennivå kan påvirke barnets psykomotoriske utvikling i negativ retning. I de nordiske ernæringsanbefalingene anbefales voksne kvinner et daglig inntak på 60 mikrogram selen, uavhengig av om de er gravide eller ammer.

Les artikkelen i Tidsskriftet her

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen viser at 40 prosent av de norske gravide har et seleninntak som ligger under de nordiske anbefalingene.

- Alle mikronæringsstoffer er viktige, og det er ekstra viktig når du skal lage et nytt individ som skal vokse. Også i de første månedene av livet er barnet avhengig av de lagrene det fikk fra moren og av det som finnes i morsmelken.

- Hvordan kan man løse utfordringen med selenmangel?

- Det løser man ved å spise vanlig mat. Vi har en tarm som er beregnet på å ta opp næringsstoffer som finnes i mat, og dermed kommer selen opp på et bra nivå. Tarmen har opptaksfunksjoner som gjør at hvis det er mye av noe, tar den opp dette, mens andre ting ikke blir tatt opp. Dermed er det å ta tilskudd en risikosport. Man bør helst få mikronæringsstoffer som vitaminer og sporelementer gjennom mat. Da kommer de i den formen som er normalt og som tarmen er beregnet på, sier Bjørke-Monsen.

Hun forteller at i enkelte kulturer og i urbefolkninger, endrer man kosthold ut fra hvilken livsfase man er i. En gravid kvinne spiser ikke det samme som en som ikke er gravid. Når hun har født, spiser hun noe annet.

- Vi har fjernet oss litt fra det vi har brukt å spise i Norge, og mange har ekskluderingsdietter. Det er utfordrende å sette sammen en optimal diett. Når man er gravid og ammer, tappes man for næringsstoffer og kvinnen må forsøke å øke inntaket av matvarer som inneholder mange ulike næringsstoffer, sier Bjørke-Monsen.

- Hvordan kan veganere eller vegetarianere få nok selen?

- Korn og nøtter er en kilde til selen, spesielt paranøtter, sier Bjørke-Monsen.

Måle selen i svangerskapet

I studien «Impact of Maternal Selenium Status on Infant Outcome during the First 6 Months of Life» har Bjørke-Monsen og hennes kolleger undersøkt selenivået hos 158 friske, ikke-gravide kvinner og hos 114 gravide og ammende kvinner og deres spedbarn (6 måneder). Selennivået ble sett i sammenheng med kliniske resultater i løpet av de første 6 månedene babyens liv.

Studien er publisert i tidsskriftet Nutrients.

- Vi fulgte gravide fra uke 18 fram til 6 måneder etter fødsel. Prosjektet vårt er ment for å lage retningslinjer for hva gravide bør ha av selen i uke 18. Norske kvinner er ikke optimalt ernært, og når du går gravid, bør du være det, sier hun.

Bjørke-Monsen mener måling av selen blant gravide bør bli en del av svangerskapsomsorgen.

- I Norge er det kun jernstatus som blir undersøkt, men jeg mener man bør undersøke mer, som selen og B12. Det er essensielt for et optimalt resultat av svangerskapet, sier hun.

Studien viste at norske spedbarn født av mødre med lave nivåer av selen i svangerskapsuke 18 skåret dårligere på en psykomotorisk test ved seks måneders alder enn barn født av mødre med høyere selennivå. Lave nivåer i svangerskapsuke 36 var forbundet med risiko for infeksjon hos barnet de første seks leveukene.

Mer kunnskap

Hun understreker at kunnskap er det viktigste midlet for å nå målet.

- Det er trist å se babyer som har dårlig nevrologisk utvikling på grunn av næringsstoffmangel hos mor. Det er kunnskapsmangel som er årsaken. Mange tror de kan mye om vitaminer, men vi vet at det er det få som gjør. Vitaminer ble oppdaget på 1930/40-tallet og siden den gang har vi lært mye, men fortsatt er det veldig mye vi ikke kan om mikronæringsstoffer. Vitaminer og sporelementer er nok viktigere enn folk tror, sier Bjørke-Monsen.

- Hvor alvorlig er det med selenmangel hos normalbefolkningen?

- Mangel på selen påvirker immunsystemet. Men vi ser også at folk har for høye selennivåer, og det er heller ikke bra, sier Bjørke-Monsen.

- Vi vet at det er folk som har problemer med immunsystemet - eller tror de har det - kjøper selentilskudd. De har kanskje lest at selen virker positivt på immunsystemet.

Hun forteller at i Norge er maksinnhold av selen i tilskudd regulert, men du kan kjøpe tilskudd på nettet med høyere selennivå og dermed kan selen inntaket bli for høyt.

- Dette er en vanskelig balansegang. Det er ingen andre mikronæringsstoff som har et så smalt terapeutisk vindu som selen. Det kan fort bli for lite eller for mye, sier hun, og fortsetter:
- Hvis selennivået hos mor blir for høyt, kan også dette skade hjernen til barnet. En spansk undersøkelse viser at for høye selennivå i første trimester var forbundet med dårligere kognitiv funksjon hos barnet ved ett års alder, avslutter Bjørke-Monsen.