Informasjon

Mat for hjertet

HDL og LDL

LDL er betegnelsen på det dårlige kolesterolet som kan tette blodårene dine, mens HDL er betegnelsen på det gode kolesterolet som frakter kolesterol fra blodet og tilbake til leveren. Når kolesterolet blir fraktet tilbake til leveren, reduserer det risikoen for at overflødig kolesterol blir "dumpet" i koronararteriene.

Med andre ord, jo høyere HDL og lavere LDL, dess bedre.

Forrige side Neste side