Informasjon

Mat for hjertet

Dobler risikoen

Ifølge en undersøkelse utført ved Harvard School of Public Health fant de at man ved å bytte ut bare 30 kcal karbohydrater hver dag med 30 kcal fra transfett, førte det til en nesten doblet risiko for hjerte- og karsykdom.

Undersøkelser fra samme studie viser at man ved å bytte ut 80 kcal karbohydrater hver dag med 80 kcal umettet fett, ble sjansen for hjerte- og karsykdom redusert med 30-40 prosent.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon kan 500 000 dødsfall i året (på grunn av koronar hjertesykdom) tilskrives inntak av transfett. Derfor er det et viktig mål for Verdens helseorganisasjon å fjerne industrielt fremstilt transfett fra den globale matforsyningen innen 2023.

Les også: Ønsker å fjerne transfett fra den globale matforsyningen

Forrige side Neste side