Nyhetsartikkel

Melk - innvirkning på høyde og vekt hos småbarn

Amerikanske forskere har funnet at tre glass melk om dagen eller mer, øker risikoen for overvekt og økt høyde hos fireåringer. I femårsalderen var det kun høydeforskjell som fortsatt var av betydning.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien ble publisert på nett i desember 2014, i tidsskriftet Archives of Disease in Childhood1.

Forfatterne så klare forskjeller på KMI hos de av 4-åringene i studien som drakk mye melk, mot de som drakk to glass melk om dagen. I en uttalelse til Reuters sier forfatterne at resultatene støtter den amerikanske barnelegeforeningens råd om å la barn mellom to og åtte år drikke to glass melk om dagen, men ikke mer, på grunn av risikoen for usunn vektøkning.

Motstridende resultat

Innledningsvis skriver forfatterne at tidligere studier har vist motstridende resultat. Noen har funnet at barn som drikker mye melk, fikk lavere KMI. Andre har ikke funnet noen sammenheng i det hele tatt, mens atter andre har funnet en sammenheng mellom høyt melkeinntak og høyere KMI hos barn. Målet med den aktuelle studien var å finne ut hva slags sammenheng det var mellom melkeinntak og høyde og vekt.

Ikke bedre å la være å drikke melk

Deltagerne i studien var 8950 barn som ble født i 2001. Forfatterne så på melkeinntaket til disse før fire års alder, og igjen ved fem-års alder. De fant at 53 prosent av barna som drakk melk, drakk to eller tre glass melk om dagen. De av barna som drakk mer enn to glass melk om dagen, hadde 16 prosent høyere risiko for overvekt, enn de av barna som drakk mindre melk. De fleste barna i studien drakk helmelk eller melk med 2 prosent fett (norsk lettmelk har et fettinnhold på 1-1.5 prosent). Dette står i kontrast til rådene som er gitt av den amerikanske barnelegeforeningen, om å drikke melk med lavt fettnivå. Barn som ikke drakk melk i det hele tatt, hadde høyere sannsynlighet for å innta mer drikke med sukker, som i seg selv er forbundet med usunn vektøkning.

Høyere med økt melkeinntak

Forfatterne fant også at de av barna som drakk to, tre, fire eller flere glass med melk per dag, var ca. en centimeter høyere enn de av barna som drakk ett glass melk om dagen, eller mindre. Det er flere mulige årsaker til dette. Kanskje har melk en høy andel vekstfaktorer som kan bidra til høydevekst. Eller kanskje det er slik at dersom du har høyere vekt på grunn av høyt melkeinntak, kan dette kan føre til tidligere vekst. Enkelte forskere har uttrykt mistanke om at økt lengdevekst på grunn av stor melkedrikking, kan øke riskoen for fremtidige bruddskader, ettersom risikoen for bruddskader er større hos høye personer. Det samme gjelder økt risiko for kreft, med tanke på muligheten for høyere nivå av vekstfaktor.

Forfatterne påpeker videre at sammenhengen mellom overvekt og melkedrikking ved fem-års alder, ikke var av statistisk betydning. Dette kan kanskje bety at sammenhengen mellom melk og vektøkning varierer i ulike aldersgrupper.

Fin balanse med to glass melk om dagen

Ettersom studien er en observasjonsstudie, kan det ikke trekkes konklusjoner om årsak og effekt.

Reuters viser også til en tidligere studie som ble publisert i Pediatrics i 2012. Denne studien slo fast at to glass melk om dagen balanserer vitamin D-inntak og opptak av jern på en utmerket måte.

Kilder

Referanser

  1. De Boer MD, Agard HE, Scharf RJ. Milk intake, height and body mass index in preschool children. Arch Dis Child 2014. adc.bmj.com