Nyhetsartikkel

Middelhavsdiett mot tidlig aldring

Forskere mener det er en sammenheng mellom middelhavsdiett og økt livslengde - og kobler funnene til kromosomene våre.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Mange studier har vist at mennesker som spiser middelhavsmat, har en tendens til både å leve lenger og være sunnere enn andre.

Middelhavsmat er rik på grønnsaker, frukt, nøtter, korn (hovedsakelig uraffinert) og belgfrukter (som bønner og linser). Det innebærer bruk av olivenolje i stedet for smør og annet meierifett. Middelhavsdietten består av et kosthold med mer fisk enn kjøtt og fjærkre, og moderate mengder alkohol (for eksempel vin ved måltider).

En grunn til at man tror at middelhavsdietten er sunnere enn andre mattradisjoner, er at den er rik på antioksidanter, som igjen kan være knyttet til lavere nivåer av inflammasjon i kroppen.

Begge disse tingene kan redusere sjansen for alvorlige sykdommer, for eksempel hjertesykdommer og kreft. Men denne maten kan også ha innvirkning på telomerlengden - et tegn på langsommere aldring av cellene.

Forskerne i en studie publisert i tidsskriftet British Medical Journal i 2014, skriver at tidligere observasjonsstudier og intervensjonsstudier konsekvent har vist helsemessige fordeler ved middelhavsdietten, og at den har innvirkning både på dødelighet, redusert forekomst av kroniske sykdommer (særlig hjerte-karsykdommer) og økt sannsynlighet for sunn aldring.

Telomerlengde

Fiskemåltid

Telomerer sitter på enden av kromosomene og er blitt sammenlignet med den lille plastenden på en skolisse. Disse endene gjør at kromosomene (som inneholder genene våre) ikke blir frynsete i kantene.

En telomer kan gi en god pekepinn på aldring. At de forkortes, er en naturlig del av aldringen, men livsstilen vår spiller en rolle i hvor raskt de forkortes. Studier tyder for eksempel på at røyking kan framskynde denne prosessen.

Kortere telomerer er knyttet til en lavere forventet levealder og en større sjanse for aldersrelaterte sykdommer, for eksempel hjertesykdom.

Forskere har antydet at det kan være en sammenheng mellom middelhavsdietten og telomerlengde, men dette er i liten grad undersøkt tidligere. I denne nye, aktuelle studien har amerikanske forskere studert dette nærmere. De har undersøkt mer enn 4.600 friske, middelaldrende kvinner som tok del i en langtidsstudie om helse og livsstil. Kvinnene fylte ut detaljerte spørreskjemaer om hva slags mat de vanligvis spiste.

Forskerne ga kvinnene en score ut fra hvor nært opp mot middelhavsdietten de lå. Kvinnene tok også en blodprøve for å måle telomerlengde. Deretter så forskerne på sammenhengen mellom middelhavsdietten og telomerlengde.

Helheten som gjelder

olje og grnnsaker

Forskerne fant en nær sammenheng mellom telomerlengde og middelhavsdietten. Jo tettere kvinnene fulgte denne dietten, jo lengre var telomerene.

Da forskerne tok for seg enkeltdeler av middelhavsdietten, fant de ingen kobling til telomerlengde. Det var når hele dietten ble fulgt, at dette ga helsegevinster - ikke bare deler av den.

Dette er en stor studie som har vurdert kvinners kosthold og satt dette opp mot telomerlengde. Forskerne har også korrigert for andre ting som kan påvirke kvinners helse, som alder, røyking eller overvekt. Likevel kan ikke en slik studie bevise at kvinner som spiser Middelhavsdiett, har lengre telomerer. På den andre siden er denne studien nok et bidrag til forskningen som viser at middelhavsdiett gir et sunnere liv. Funnene forsterker også tanken om at det ikke er enkeltmatvarer som er løsningen, men den generelle sammensetningen. På den måten undergraver denne studien tanken om "supermat" - det er helheten som gjelder.

Kilder

Referanser

  1. Crous-Bou M, Fung T, et.al. Mediterranean diet and telomere length in Nurses’ Health Study: population based cohort study. BMJ 1014. dx.doi.org
  2. http://besthealth.bmj.com/x/set/news/latestnews/1.html