Nyhetsartikkel

Mindre salt i maten gir gode resultater

Mindre salt i maten har gitt færre dødsfall på grunn av hjerte-og karsykdommer.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det viser en studie om saltinntaket i England mellom 2003 og 2011. Studien er publisert i det medisinske tidsskriftet BMJ Open.

Saltinntaket i den britiske befolkningen er blitt redusert med 15 prosent i tidsperioden 2003 til 2011. Dette mener forskerne har spilt en betydelig rolle i nedgangen av antall slagtilfeller og pasienter med hjerte-og karsykdom: I denne perioden er nedgangen i antall dødsfall på grunn av hjerneslag 42 prosent, mens nedgangen i dødsfall grunnet hjerte-karsykdom er 40 prosent1.

Forekomst av dødsfall på grunn hjerte- og karsykdommer i Storbritannia er mer enn halvert siden 1971.

Det gjennomsnittlige saltinntaket har falt fra 9.5 gram til 8.1 gram på disse åtte årene. Årsaken til dette er ifølge forfatterne press på matvareprodusentene om å redusere saltet i matvarene.

Les også: 8 råd for et hjertevennlig kosthold

Men når dette er sagt: Forfatterne skriver at også andre risikofaktorer for hjerte-og karsykdommer har endret seg i løpet av studieperioden: gjennomsnittlig kolesterol har fallt, det er færre som røyker, mens inntaket av frukt og grønnsaker har steget. Gjennomsnittsvekt målt ved KMI (kroppsmasseindeks) har derimot ikke utviklet seg i en positiv retning.

Med unntak av økende vektøkning, vil alle disse trendene, sammen med bedre behandling av hjerte-og karsykdommer og deres risikofaktorer, trolig bidra til det dramatiske fallet i dødsfall etter hjerneslag og hjertesykdom, forklarer forfatterne.

Tidligere studier har konkludert med at redusert saltinntak kun har en beskjeden effekt på et forhøyet blodtrykk, mens andre studier viser det motsatte. Les mer om ulik forskning om temaet i vårt digitale seminar: Forebygger redusert saltinntak hjertekarsykdom?

Saltinntaket må ned

Forskerne i den aktuelle studien fra England har brukt ulike offisielle kilder i sin forskning, inkludert en helseundersøkelse for England og en nasjonal kostholds- og ernæringsundersøkelse.

Det gjennomsnittlige saltinntaket i befolkningen ble beregnet fra urin samlet inn over en 24 timers periode blant nesten 3000 mennesker mellom 2003 og 2011. Denne undersøkelsen består altså av stikkprøver av befolkningen.

Forskerne skriver at reduksjonen i saltinntaket er trolig en viktig bidragsyter til at folks blodtrykk har gått ned i England fra 2003-2011. Som et resultat av dette, vil nedgangen i saltinntaket også spille en rolle i reduksjon av hjerneslag og iskemisk hjertesykdom i denne perioden.

For også blant de som ikke tar blodtrykkssenkende medisiner, har gjennomsnittlig blodtrykk falt. Derfor mener forskerne at nedgangen i saltinntak er med på å redusere blodtrykket til befolkningen generelt - noe som igjen har stor inflytelse på hjerte- og karsykdommer.

Men de skriver at fremdeles inntar 70 prosent av voksne i England mer salt enn hva som er anbefalt daglig mengde. De skriver også at 80 prosent av saltet kommer fra bearbeidede matvarer og at det trengs en stor innsats for å begrense saltinntaket ytterligere.

Studien tok ikke hensyn til nivå av fysisk aktivitet blant folk.

Les også: Spis mindre salt

Neste side