Nyhetsartikkel

Mors kosthold kan innvirke på beintettheten

Det kostholdet mor har i svangerskapet, kan ha varig innvirkning på barnets beinutvikling.

Dette antyder en studie som ble forhåndspublisert på nett i American Journal of Clinical Nutrition i mai 20131.

Forskerne bak studien ville undersøke forholdet mellom mors kosthold i første trimester av svangerskapet, og barnets beintetthet.

Målte daglige inntak

2819 mødre og deres barn deltok i studien, som er en prospektiv kohortstudie. Via spørreskjema målte forfatterne deltagernes daglige inntak av energi, protein, fett, karbohydrater, kalsium, fosfor og magnesium. Homocystein, folat og vitamin B-12 ble målt via blodprøver. Beintettheten hos barna ble målt da barna var seks år gamle.

Kan ha varig innfytelse

Forfatterne fant at høyere inntak av protein, kalsium, fosfor og vitamin B-12, ble forbundet med høyere/bedre beintetthet hos barna. Karbohydratinntak og homocystein konsentasjoner ble forbundet med lavere beintetthet. Forfatterne konkluderer med at kostholdet mor har i første trimester, er forbundet med senere beintetthet hos barnet. Dette antyder at den næringen fosteret blir eksponert for, kan ha en varig innvirkning/innflytelse på beinutviklingen.

Kilder

Referanser

  1. Heppe HD, Medina-Gomez C, Hofman A, Franco OH, Rivadeneira F, Jaddoe VW. Maternal first-trimester diet and childhood bone mass: the Generation R Study.. Am J Clin Nutr 2013. ajcn.nutrition.org