Nyhetsartikkel

Proteintilskudd til eldre med lite muskelmasse

Eldre med lite muskelmasse som fikk proteintilskudd, men ikke trening, bevarte muskelmasse og fikk bedre resultater på fysiske tester enn kontrollgruppen som ikke fikk proteintilskudd.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics i februar 20211.

Bakgrunnen for studien var at forskerne ønsket å se nærmere på hva slags effekt proteintilskudd hadde over tid hos eldre med lav muskelmasse. Fysisk aktivitet/trening inngikk ikke i denne studien.

Utførte fysiske tester

Deltagerne var 123 eldre i alderen 65 til 79 år, som bodde i Guangzhouområdet i Kina. Alle hadde lav andel muskelmasse.

Deltagerne ble tilfeldig inndelt i fire grupper. I tre av gruppene fikk deltagerne 16 gram proteintilskudd av enten myse, soya, eller en blanding av myse og soya, som de inntok daglig i seks måneder. Den siste gruppen, kontrollgruppen, fikk ikke proteintilskudd, men fortsatte med sitt vanlige kosthold.

Ved studiens start og slutt ble muskelmasse, håndstyrke og fysiske tester - deriblant en sette og reise seg test ("The chair stand test time") og gangtempo, målt.

Bedre resultater med proteintilskudd

Gruppene som fikk proteintilskudd bevarte muskelmasse, gangtempo og skår på fysiske tester, mens kontrollgruppen opplevde svekket resultat på disse områdene.

Gruppene som fikk proteintilskudd hadde også bedre resultat på sette og reise seg testen, enn kontrollgruppen hadde.

Håndstyrken var uforandret.

Det var ingen forskjeller av betydning mellom gruppene som fikk ulike typer proteintilskudd.

Forfatterne konkluderer med at proteintilskudd med myse, soya, eller en blanding av myse og soya, som ble gitt i en tidsperiode på seks måneder, bevarte muskelmasse og fysisk ytelse hos eldre med lite muskelmasse.

Kilder

Referanser

  1. Li C, Meng H, Wu S, Wang X, Chen S. Daily Supplementation With Whey, Soy, or Whey-Soy Blended Protein for 6 Months Maintained Lean Muscle Mass and Physical Performance in Older Adults With Low Lean Mass. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2021. jandonline.org