Nyhetsartikkel

Sjokolade og hjertehelse

Sjokoladeelskere har kanskje allerede fått med seg at sjokolade kan ha en positiv effekt på hjertehelsen. En ny studie antyder at det ikke bare gjelder den mørke varianten.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien, som ble publisert i juni 2015 i tidsskriftet Heart1, antyder at middelaldrende og eldre personer som spiser så mye som 100 gram sjokolade per dag, kan ha lavere risiko for hjertesykdom og slag.

De fleste deltagerne i studien spiste melkesjokolade, som blir ansett som mindre sunt enn mørk sjokolade - fordi det inneholder mer sukker og fett. Studien inkluderte alle typer sjokolade.

Les også: Mørk sjokolade er bra for hjertet

Ingen hjertemedisin

Selv om forskerne fant en forbindelse mellom sjokolade og hjertehelse, beviste det ikke at sjokolade hjelper mot hjertesykdom.

Deltagerne i studien var nesten 21 000 voksne i England, som er en del av en studie som ser på hva slags langtidseffekt kosthold har på helsen. Deltagerne ble fulgt i nesten 12 år. I løpet av denne perioden fikk 14 prosent hjertesykdom eller slag.

Forskerne fant at de som spiste mest sjokolade - opp til 100 gram, hadde 14 prosent lavere risiko for hjertesykdom og 23 prosent lavere risiko for slag, enn de som ikke spiste sjokolade i det hele tatt. Deltagere som spiste mer enn 100 gram sjokolade om dagen, ble ekskludert fra analysen (totalt 86 personer). Andre som ble ekskludert, var de som ikke fylte ut spørreskjemaene og de som tidligere hadde hatt hjerteinfarkt og slag.

Det ble justert for faktorer som kjønn, alder og livsstilsfaktorer som fysisk aktivitetsnivå, røyking, totalt energiinntak, alkoholinntak, KMI, blodtrykk, eksisterende diabetessykdom, og nivå av HDL og LDL-kolesterol.

I konklusjonen skriver forfatterne at det ikke ser ut som det finnes bevis for å tilrå personer som er bekymret for hjertehelsen, om å unngå sjokolade.

Les også: Er sukkerfri sjokolade et godt alternativ?

Metaanalyse

Forskerne satte resultatene sammen med resultatene fra ni andre studier som har sett på sjokolade og hjertesykdom. Totalt inkluderte disse nesten 158 000 mennesker. Denne analysen viste enda mer slående resulatet: Her fant de at de som spiste mest sjokolade, hadde 29 prosent lavere risiko for hjertesykdom, og 21 prosent lavere risiko for slag enn de som spiste minst sjokolade. Totalt hadde de 45 prosent lavere risiko for å dø av hjertesykdom, hjerteinfarkt eller slag.

Blant de som spiste sjokolade, var gjennomsnittlig sjokoladeinntak 7 gram per dag.

Sjokolade er en viktig kilde til flavonoider som man tror har en gunstig effekt på endotelial funksjon, som kan beskytte mot hjerte- og karsykdom. Mange studier har sett på sammenhengen mellom sjokolade og hjertehelse, men flere av disse har hatt ulike begrensninger, skriver forfatterne i introduksjonen til artikkelen.

Mulige feilkilder

En mulig feilkilde kan være underrapportering av sjokoladeinntak. Dette gjelder særlig kvinner og personer som lider av fedme. Underrapportering er selektivt, og inkluderer søtsaker og snacks. Referansegruppen som oppga at de ikke spiste sjokolade, hadde blant annet høyest KMI, høyest nivå av inaktivitet og lavest fettinntak sammenlignet med de andre gruppene. Det er dermed mulig at færre tilfeller av hjertesykdom hos de som rapporterer inntak av sjokolade, kan være på grunn av underrapportering av sjokoladeinntak hos personer som er inaktive og har fedme.

Det er fra før av antydet at mørk sjokolade har flere helsefordeler enn annen sjokolade. I denne studien var det største inntaket fra melkesjokolade. Kanskje kan det bety at det ikke bare er flavonoider som er fordelaktige, men også andre ingredienser som kan knyttes opp til melk - som kalsium og fettsyrer.

Disse ulike grunnene (confounders) forklarer altså hvorfor denne studien ikke kan brukes som bevis for at sjokolade gir bedre hjertehelse.

Forfatterne angir at det er behov for flere studier for å finne ut mer om sammenhengen mellom sjokoladeinntak og hjertesykdom. Både for å finne ut hvorfor det gir en slik effekt, hvilken sjokoladetype som er best egnet, og for å avdekke om det er noen grupper som har flere eller færre fordeler av slikt inntak.

Kilder

Referanser

  1. Kwok Cs, Boekholdt SM, Lentjes MAH, Loke YK, Luben RN, Yeong JY, Wareham NJ, Myint P, Khaw KT. Habitual chocolate consumption and risk of cardiovascular disease among healthy men and women. Heart 2015. heart.bmj.com