Informasjon

Soya - sunt eller ikke?

Soya kan ha gunstig innvirkning på hjertet, på overgangsalder og på enkelte typer kreft, men motstridende forskningsresultater om soyatilskudd fører til bekymring hos enkelte. Kan soya ha negativ innvirkning på testosteronnivå, brystkreft eller stoffskifte? Bør man spise mer eller mindre soya?

I 1999 konkluderte U.S Food and Drug Administration med at soyaproteinet hadde en så positiv helseeffekt at de ga produsenter tillatelse til å merke soyaprodukter som inneholder mer enn 6.25 gram protein med en såkalt "Health claim", der det fremgår at det er mat som kan senke risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Konklusjonen deres var at soyaprotein kan senke kolesterolnivået dersom du har et inntak på 25 gram daglig. Andre positive effekter som har blitt knyttet til bruk av soyaprodukter, er at de skal gi en bedre beinhelse, reduksjon av symptomer i overgangsalderen og at det kan forebygge, eller forsinke, utviklingen av kreft. 

I 2019 ble helsepåstanden vurdert på nytt. I en metaanalyse som inkluderte 46 studier, undersøkte forfatterne om konklusjonen om at soya var hjertevennlig fortsatt sto ved lag. De fant av soyaprotein reduserte LDL-kolesterol med tre til fire prosent hos voksne. Ingen betydelig reduksjon, men en viktig reduksjon. Disse dataene støtter internasjonale råd om å øke inntaket av planteprotein.

Bidrar til å redusere kolesterolnivå

Kanadiske myndigheter har også foretatt en ny vurdering av merking av soya som helsevennlig mat. De skriver i sin oppsummering at mat som inngår i denne vurderingen er mat eller ingredienser som inneholder protein fra soyabønner. Slik som soyadrikke, tofu, miso, tempeh, natto, soyaost, soyanøtter, isolert soyaprotein, sojaproteinkonsentrat, teksturert soyaprotein og soyamel. Soyasaus og soyaolje inneholdt ikke store nok mengder soyaprotein til å bli inkludert. Health Canadas Food Directorate konkluderer med at vitenskaplige studier støtter at soyaprotein kan ha en gunstig effekt på kolesterolnivå. Ifølge dem kan følgende påstand brukes på omtalte soyaprodukter:

  • Soyaprotein bidrar til å redusere kolesterolnivå som er en risikofaktor for hjertesykdom.

For å kunne bruke denne merkingen må maten inneholde minst seks gram soyaprotein per porsjon, og minst ti prosent av anbefalt næringsinntak.

Neste side