Informasjon

Soya - sunt eller ikke?

Isoflavoner og brystkreft

Noen studier kan tyde på at høye isoflavinnivå kan øke risikoen for brystkreft. Denne forskningen er langt fra endelig, og mange studier tyder på det motsatte - at soyaprotein kan forebygge brystkreft.

Det presiseres at usikkerheten rundt dette er knyttet til isoflavoner som blir brukt i piller og tilskudd, og ikke hele soyaproteiner. Vitenskaplige data støtter sterkt opp rundt verdien av å øke inntaket av soyaproteiner i kosten.

Ifølge American Cancer Society er det kun i dyreforsøk man har funnet at inntak av soyatilskudd kan øke risikoen for brystkreft, og selv i disse er det vist blandede resultater. Ingen studier på mennesker har vist slik skade. Moderat inntak av soyamat ser ut til å være trygt både for de som har hatt brystkreft, og for befolkningen generelt. Det kan til og med redusere risikoen for brystkreft. Soyatilskudd bør man unngå fram til mer forskning på dette er tilgjengelig.

Studier har vist at livslangt inntak av soya kan redusere riskoen for brystkreft. Den beskyttende effekten er mindre hos kvinner som spiser mindre soya, eller som begynner å spise det sent i livet. Moderat inntak av soyaprodukter kan være en til to porsjoner om dagen med hele soyaprodukter - som tofu, edamame og soyamelk.

Forrige side Neste side